Cenník našich služieb

Starostlivosť o zdravie žien s dôverou a empatiou

Jednorazový vstupný poplatok pre naše pacientky

patriace do našej ambulancie podľa rajonizácie (používanie jednorazového vyšetrovacieho materiálu, hypoalergénneho gélu pri USG vyš., mailovú a SMS komunikáciu.

20€

Jednorazový vstupný poplatok pre mimorajónne pacientky

pre pacientky, ktoré nepatria do našej ambulancie.

80€

Kompletné vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia

alebo nekapitovanej pacientky (konzultácia, palpačné vyšetrenie malej panvy, vyšetrenie jednorazovými gynekologickými zrkadlami, kolposkopia, UZV malej panvy, palpačné vyšetrenie prsníkov, záverečná správa

+ cena laboratórnych vyšetrení (ak sú potrebné) podľa  
aktuálneho cenníka laboratória. 

100€

Odber onkocytológie LBC

(Liquid Based Cytology)

25€

Onkologický ster z krčka maternice

konvenčnou metódou na vlastnú žiadosť

15€

Zavedenie vnútromaternicového telieska

+ kontrolné UZV

30€

Zavedenie vnútromaternicového telieska

s použitím lokálneho anestetika Lidbree

50€

Vybratie vnútromaternicového telieska

20€

Pri neoznámení zrušenia termínu

poplatok za náhradný termín

10€

Folikulometria

3-5x UZV počas 1 cyklu

30€

Jednorazové vyšetrenie v tehotenskej poradni

pre nezazmluvnené pacientky

30€

Doplatok za vyšetrenie pacientky mimo ordinačných hodín

deň pracovného pokoja a sviatok

50€

Vystavenie žiadosti o umelé prerušenie tehotnosti

(UPT)

30€

Opakované vystavenie tehotenského preukazu

10€

Mikrobiologické vyšetrenie sterom z pošvy pre nezazmluvnené pacientky, alebo na vlastnú žiadosť

cena jednej odberovej vzorky + cena daného vyšetrenia podľa cenníka z laboratória

5€

Odber krvi venepunkciou, podanie injekcie i.m.,s.c. a vakcinácia pre nezazmluvnené pacientky alebo na vlastnú žiadosť

 cena jednej odobratej vzorky (jedna skúmavka) + cena daného vyšetrenia podľa cenníka z laboratória

5€

3D/4D ultrazvukové vyšetrenie plodu

do 20. týždňa gravidity s fotkou a nahratím na USB klúč

40€

3D/4D ultrazvukové vyšetrenie plodu

po 20. týždni gravidity s fotkou a nahratím na USB klúč

50€

Cenník pre Gynegology s.r.o. platný od 1.5.2023

gynegology logo gynekologicka ambulancia bratislava
GYNEGOLOGY BRATISLAVA​

Prijímame nové pacientky.

Objednávanie telefonicky alebo mailom.

Volám sa Petra Straková, som lekárka s atestáciou z odboru gynekológia pôrodníctvo. Vyštudovala som Jesseniovu lekársku fakultu v Martine Univerzity Komenského. Od roku 2009 som pracovala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v NAW v Piešťanoch. V roku 2014 som absolvovala atestáciu na SZU v Bratislave. Od roku 2020 pracujem ako lekárka v súkromnej gynekologickej ambulancii Gynegology s.r.o.
gynegology petra strakova gynekologicka ambulancia bratislava
Petra straková
Bratislava